Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w imieniu starosta w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komisariatów

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce określają:

  1. REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WIELICZCE z dnia 16 grudnia 2014 r.
     

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 23.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chwastek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Chwastek Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Chwastek
do góry